Vés al contingut

Política de privacitat

www.manufacturedugrenat.com
Les bijoux Casa Perez
Tipus de lloc web: aparador

Finalitat de la política de privacitat

La finalitat d'aquesta política de privacitat és informar els usuaris del nostre lloc web de les dades personals que recollim, com també de les informacions següents, si escau:

 • Les dades personals que recollim
 • Ús de les dades personals que recollim
 • Qui té accés a les dades personals que recollim
 • Drets dels usuaris del lloc web
 • Política de galetes del lloc web

Aquesta política de privacitat s'aplica paral·lelament a les condicions generals d'ús del nostre lloc web.

Lleis aplicables

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aquesta política de privacitat compleix les normatives següents.

Les dades personals:

 • s'han de tractar de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada (licitud, fidelitat i transparència).
 • s'han de recollir amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no es poden tractar posteriorment de manera incompatible amb les finalitats inicials per a les quals van ser recollides. No es considera "incompatible amb les finalitats inicials" la recollida de dades amb finalitats de recerca científica, històrica o estadística o amb finalitats d'arxiu en interès públic, d'acord amb l'article 89, paràgraf 1 (limitació de les finalitats).
 • han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades (minimització de les dades).
 • han de ser exactes i, si escau, estar actualitzades. En cas que les dades personals siguin inexactes (tenint en compte les finalitats per a les quals es recullen), s'han de rectificar o suprimir sense dilació i adoptant totes les mesures raonables (exactitud de les dades).
 • s'han de conservar de manera que permetin identificar les persones interessades durant un període no superior al necessari per assolir les finalitats per a les quals s'han recollit. Les dades personals es poden conservar durant un període superior si es tracten únicament amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques d'acord amb l'article 89, apartat 1, i sempre que s'apliquin les mesures tècniques i organitzatives adequades que exigeix la normativa per tal de protegir els drets i llibertats de les persones interessades (limitació del termini de conservació).
 • s'han de tractar de manera que es garanteixi la seguretat de les dades personals, com ara la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, tot aplicant mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat).

Perquè un tractament de dades personals sigui lícit, ha de complir almenys una de les condicions següents:

 • Que disposi del consentiment de la persona afectada per a una o diverses finalitats específiques.
 • Que sigui necessari per executar un contracte en què la persona interessada sigui part o per aplicar mesures precontractuals a petició de la persona interessada.
 • Que sigui necessari per complir una obligació legal del responsable del tractament.
 • Que sigui necessari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d'una altra persona física.
 • Que sigui necessari per complir una missió feta en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats al responsable del tractament.
 • Que sigui necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no prevalguin interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan la persona interessada sigui un menor.
 • Pel que fa als residents de l'Estat de Califòrnia (Estats Units), aquesta política de privacitat s'adapta a les exigències de la California Consumer Privacy Act (CCPA). En cas d'incompatibilitat entre aquest document i la CCPA, preval la legislació de l'Estat. En cas de detectar alguna incompatibilitat, modificarem la nostra política per tal d'adaptar-nos a la legislació corresponent.

Consentiment

Fent ús del nostre lloc web, els usuaris accepten:

 • les condicions esmentades a la política de privacitat
 • i la recollida, l'ús i la conservació de les dades que s'indiquen en aquesta política.

Dades personals que recollim

Dades que es recullen automàticament

No recollim cap dada de manera automàtica al nostre lloc web.

Dades que es recullen de manera no automàtica

A fi de dur a terme determinades funcions al nostre lloc web, podem recollir les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Adreça electrònica
 • Número de telèfon

Les dades es recullen per mitjà dels mètodes següents:

 • Formulari de contacte

Només recollim les dades que ens ajuden a aconseguir l'objectiu esmentat en aquesta política de privacitat. No recollirem altres dades sense informar-ne l'usuari prèviament.

Com fem servir les dades personals

Les dades personals que recollim al nostre lloc web s'utilitzen únicament per a les finalitats que s'han esmentat en aquesta política o que apareixen a les pàgines corresponents del nostre lloc web. No farem servir les teves dades per a finalitats que no hàgim esmentat.

Les dades que recollim quan l'usuari executa alguna funció es poden fer servir amb les finalitats següents:

 • Contactar l'usuari per telèfon
 • Registrar l'usuari en un butlletí d'informació

Amb qui compartim les dades personals

Empleats

Podem revelar a qualsevol membre de la nostra organització les dades de l'usuari que necessiti de manera raonable per complir les finalitats que estableix aquesta política.

Altres

Ens comprometem a no vendre ni compartir les dades dels usuaris amb terceres parts, tret de les excepcions següents:

 • quan la llei ho exigeixi
 • quan calgui per a un procediment judicial
 • per demostrar o protegir els nostres drets legals
 • als compradors potencials de l'empresa en cas que posem l'empresa en venda

Quan l'usuari segueix un enllaç del nostre lloc web cap a un altre lloc web, cal que tingui en compte que no ens fem responsables ni controlem les polítiques i pràctiques en matèria de privacitat de tercers.

Quant de temps conservem les dades personals

1. Dades recollides mitjançant el formulari de contacte

Les dades del usuaris es conserven durant 5 anys.

Ens comprometem a informar els usuaris les dades dels quals es prevegi conservar més temps.

Els usuaris poden demanar en tot moment que eliminem les seves dades personals de la nostra base de dades.

Política de galetes

Una galeta és un fitxer petit que es descarrega al disc dur de l'usuari en accedir a un lloc web. L'objectiu és recollir dades relatives als hàbits de navegació de l'usuari.

El nostre lloc web fa servir els tipus de galetes següents:

 • Google Analytics

Modificacions

Aquesta política de privacitat està subjecta a modificacions a fi de complir la llei en tot moment i de tenir en compte els canvis que hi pugui haver en el nostre procés de recollida de dades. Recomanem als usuaris que llegeixin regularment la nostra política per estar informats de tots els canvis. Prèvia sol·licitud, podem informar els usuaris per correu electrònic dels canvis que s'hagin introduït en la política.

Contact

Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres pels mitjans següents:
+33 (0)4 68 96 21 03

La Manufacture du Grenat
Rond-point du Canigou
66500 PRADES

Data d'entrada en vigor: 15 de juliol del 2022